Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Уривок із щоденника польського хроніста Яна Велевицького про запрошення луцьким католицьким єпископом до міста єзуїтів (1604 р.)

[...] В цьому році була заснована перша луцька місія, яку в наступні роки робили то резиденцією, то колегією. Коли ж Мартин Шишковський [...] вступив на свою Луцьку кафедру, то, маючи при собі двох наших братів, навернув свою дуже обширну Луцьку дієцезію, яка з одного боку простягається за Каневом до Черкас, сусідніх з московитами і татарами, а з іншого — включає Брестське староство, що прилягає до князівства Литовського, а третя частина сягає до Підляшшя. Коли ж цей новий єпископ навернув такий обшир своєї дієцезії і водночас дізнався, що в ній немає найвищого священнослужителя, а є величезна кількість єретиків і схизматиків, то серйозно запропонував шановному луцькому капітулові заснувати наше братство у Луцьку. Ця справа була прийнята прелатами з сердечною вдячністю, і вони самі вказали єпископові на потребу і спосіб заснування і побудови колегії чи то з коштів, які були виділені вже раніше на будівництво семінарії, чи з якихось інших. Крім цього представили, яка вигода буде кафедральній церкві і єпископському осідку, коли буде збудована наша колегія. [...]