Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Засвідчення королівською комісією факту спалення листів і привілеїв, що належали перемишльському земському судці (1583 p., січня 23)

[...] Ми, [комісари], повідомляємо даною заявою усім і кожному, хто виявить бажання про це знати, що ми на вимогу згаданого перемишльського земського писаря Иоана Яскманицького разом з вищепоіменованими урядниками Перемишльского земського суду, при нас присутніми, проголосили свою комісарську юрисдикцію і наказали розпублікувати це через генерального возного Королівства обачного Альберта Соху [Шоху?] з перемишльського підзамча, і, згідно, зі змістом згаданого комісарського листа, допустили Йоана Яскманицького до призначеної апробації листів і привілеїв.

Названий Йоан Яскманицький спочатку пред’явив у нашій присутності копію листа найяснішого князя Русі Лева, надану його предкові, яка містить у собі довічну дарчу на село Боляновичі з лісом Радохонь. Її автентичний оригінал з печаткою вказаного князя, як заявив [Яскманицький], згорів. [...]

А тому ми, комісари, законно депутовані, як уже було сказано, його королівською величністю милостивим паном нашим до розслідування цієї справи, після того, як прийняли присягу названого перемишльського земського писаря Йоана Яскманицького і притягнутих до законного слідства вищепоіменованих свідків, яких ретельно розпитали про справу, даємо розпорядження, належно виконуючи згаданий комісарський лист його королівської величності, щоб усе, що перед нами діялось, і про що й доповідаємо, було правильно занотоване й описане в цій нашій заяві, виконуючи покладений на нас обов’язок, його королівській величності милостивому панові нашому. Отже, ми передамо й цією заявою передаємо всю згадану справу, як і було нам доручено, до рук найяснішого королівського маєстату для остаточного вирішення на генеральному коронному сеймі найближчого скликання так, як здасться його королівській величності згідним із законами королівства й милосердям королівського маєстату.

На підтвердження цього листа ми підписали його нашими руками й засвідчили власними печатками. [...]