Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З ухвали сяноцького гродського суду (1439 p., грудня 7)

У справі благородного позивача Петра, війта сяноцького, [з одного боку], та родовитої Фієни з Юрґійовця, вдови шляхтича Пельки та її сина Миколи — з другого, ми постановили, що позивач Петро, війт сяноцький, [який має] привілей пана князя Юрія, затверджений паном нашим королем і печаткою [його] величності, та згадана пані Пелькова зі своїм сином, [які мають] привілей пана короля Казимира, затверджений доброї пам’яті паном нашим королем також з печаткою [його] величності, повинні представити їх [привілеї] завтра в Неполоміцах, наступного дня після святої Лукії у присутності короля.

І якщо якась із сторін не представить у той самий час привілей, то вона підпаде під значну кару і заплатить нашому великомилостивому панові королю 100 марок.