Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

О.Гваньїні про Берестейське воєводство

Берестя — велике дерев’яне місто, яке розташоване на литовському кордоні з Підляшшям. Воно має при собі широкий дерев’яний замок, укріплений природою та вигідним місцем, його вигідно омивають дві ріки: одна — Буг, друга — Мухавець.

Використовує прапор Великого князівства Литовського, лазурового кольору, з двома кінцями; у червоному полі вершник в обладунку і т. д. У ньому один повіт, але великий і прекрасний, це — Пінський.

Пінськ — досить велике дерев’яне місто над рікою Прип’яттю. Ця ріка, пробігши через багато руських містечок, впадає у Дніпро — річку, славну у всій Сарматії.

Це місто зі своїми волостями колись шанувалося як князівство, але було захоплене великим князем литовським Гедиміном і дане удільним князям литовським. Тепер воно перетворено на провінцію. Шляхетський прапор цього повіту лазурового кольору, має такий вигляд, як і прапор Великого князівства Литовського: чоловік в обладунку і т. д.

Прип’ять (Perepet) — замок і місто над однойменною рікою, розташовані на зручному місці.

Інші руські воєводства та повіти, котрі належать до Литви: Волинь, Київ, Мстислав, Вітебськ, Полоцьк і т. д. [...]