ТОТАЛІТАРНІ ТА ДИКТАТОРСЬКІ РЕЖИМИ

Веймарська республіка в Німеччині

Веймарська республіка — німецька держава в 1919—1933 pp., яка відповідно до конституції Німеччини, прийнятої 31 липня 1919 р. у Веймарі Національними зборами (обрані в січні 1919 p.), була конституйована у формі демократичної парламентської федеративної республіки: глава держави — виборний президент, рейхстаг, що обирався загальним голосуванням, був наділений більш широкими повноваженнями, ніж в кайзерівській Німеччині, президент призначав рейхсканцлера (главу уряду). У 1919—1933 pp. змінився 21 кабінет міністрів, 8 разів переобирався рейхстаг (у т. ч. 4 рази в 1930—1933 pp.).

В умовах загострення лівого і правого політичного радикалізму, а також зростання сепаратизму і ослаблення централізму у Веймарській республіці в 1919—1923 pp. розвивалася галопуюча інфляція, виникла гостра економічна криза. Незважаючи на відносну стабілізацію економіки в 1924—1928 pp. за допомогою іноземних позик і кредитів (у 1926 р. Німеччина вступила в Лігу Націй), у країні наростала державна і суспільна криза, яка посилилася на фоні світової економічної кризи 1929— 1933 pp. З 1929 р. господарське життя в Веймарській республіці було паралізоване, число безробітних склало більше 6 млн. чоловік.

На виборах у рейхстаг у липні 1932 р. Націонал-соціалістська партія отримала 230 депутатських місць з 601 (на виборах в листопаді 1932 р. — 196 з 584). 30 січня 1933 р. рейхсканцлером став голова цієї партії А. Гітлер, що знаменувало собою кінець Веймарської республіки.