ТОТАЛІТАРНІ ТА ДИКТАТОРСЬКІ РЕЖИМИ

Індустріалізація

Індустріалізація — процес створення великого машинного виробництва і на цій основі перехід від аграрного до індустріального суспільства. Джерелами фінансування для індустріалізації можуть бути як внутрішні ресурси, так і кредити, інвестиції капіталів з більш розвинених країн. Терміни і темпи в різних країнах неоднакові (наприклад, Великобританія перетворилася в індустріальну з середини XIX ст., а Франція — на початку 20-х pp. XX в.). У Росії індустріалізація успішно розвивалася з кінця XIX — початку XX ст. Після Жовтневої революції (з кінця 20-х pp.) індустріалізація форсовано здійснювалася тоталітарним режимом насильницькими методами за рахунок різкого обмеження рівня життя більшості населення, експлуатації селянства.