ТОТАЛІТАРНІ ТА ДИКТАТОРСЬКІ РЕЖИМИ

Колективізація сільського господарства в СРСР

Колективізація сільського господарства в СРСР — масове створення колективних господарств (колгоспів), здійснене в кінці 1920-х — на початку 1930-х pp., що супроводжувалося ліквідацією одноосібних господарств, відчуженням селян від засобів виробництва і від кінцевого продукту їхньої праці.

Колективізація проводилася форсованими темпами з широким використанням насильницьких методів, репресій щодо селянства. Призвела до значного руйнування продуктивних сил, скорочення сільськогосподарського виробництва, масового голоду 1932—1933 pp. на Україні, Дону, Північному Кавказі, у Поволжі та інших регіонах. Після закінчення Другої світової війни колективізація проводилася за радянським зразком у країнах Східної Європи та Південно-Східної Азії.