ТОТАЛІТАРНІ ТА ДИКТАТОРСЬКІ РЕЖИМИ

Нова економічна політика (НЕП)

Нова економічна політика (НЕП) — прийнята весною 1921 р. X з'їздом РКП(б); змінила політику «воєнного комунізму». Була розрахована на відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму. Головний зміст: заміна продрозкладки продподатком на селі; використання ринкових відносин, різних форм власності. Залучався іноземний капітал (концесії), проведена грошова реформа (1922—1924), яка перетворила рубль у конвертовану валюту. Неп допоміг відновити зруйноване війною народне господарство. З середини 20-х pp. почалися перші спроби згортання непу. Ліквідувалися синдикати в промисловості, з якої адміністративними заходами витіснявся приватний капітал, створювалася жорстка централізована система управління економікою (господарські наркомати). Й. В. Сталін та його оточення взяли курс на примусове вилучення хліба і насильну «колективізацію» села. Проводилися репресії проти управлінських кадрів (Шахтинська справа, процес Промпартії та інші). До кінця 20-х pp. неп було фактично згорнено.