ТОТАЛІТАРНІ ТА ДИКТАТОРСЬКІ РЕЖИМИ

Жовтнева революція 1917 р.

Жовтнева революція 1917р. в Росії — збройне повалення Тимчасового уряду і прихід до влади партії більшовиків, що проголосила встановлення Радянської влади, початок ліквідації капіталізму і переходу до соціалізму. Повільність і непослідовність дій Тимчасового уряду після Лютневої революції у вирішенні робітничого, аграрного, національного питань, участь Росії у війні призвели до поглиблення загальнонаціональної кризи і створили передумови для посилення позицій лівих партій у центрі й націоналістичних партій на околицях країни.

Найбільш енергійно діяли більшовики, що проголосили курс на соціалістичну революцію в Росії, яку вони вважали початком світової революції. Вони висунули популярні лозунги: «Мир — народам», «Земля — селянам», «Фабрики — робітникам»; до кінця серпня — початку вересня вони завоювали більшість в Радах Петрограда і Москви і приступили до підготовки збройного повстання, приуроченого до відкриття II Всеросійського з'їзду Рад. У ніч з 24 на 25 жовтня (6—7 листопада) озброєними робітниками, солдатами Петроградського гарнізону й матросами Балтійського флоту був захоплений Зимовий палац і заарештований Тимчасовий уряд. З'їзд, на якому більшовикам разом з лівими есерами належала більшість, схвалив повалення Тимчасового уряду, прийняв Декрети про мир і про землю, сформував уряд — Раду Народних Комісарів на чолі з В. І. Леніним.

Подавивши в Петрограді і Москві опір сил, вірних Тимчасовому уряду, більшовикам вдалося швидко встановити владу в основних промислових, містах Росії. Головний противник — партія кадетів була оголошена поза законом, арештовано ряд її лідерів, заборонена опозиційна преса. Незважаючи на це, на виборах до Установчих зборів (12 (24) листопада 1917 р.) більшовики отримали лише бл. 25% голосів виборців.

Установчі збори (Петроград, 5 (18) січня 19І8 p.), що відмовилися прийняти ряд ультимативних вимог більшовиків, були ними розігнані. Це сприяло подальшому розколу країни, початку Громадянської війни. До березня 1918 р. радянська влада була встановлена на значній території Росії, націоналізовані банки, почалася націоналізація підприємств, укладене перемир'я з Німеччиною. Спроби країн Антанти перешкодити виходу Росії з війни і затвердженню влади Рад призвели до інтервенції іноземних держав.

Перехід до політики «воєнного комунізму», створення каральних органів для боротьби з контрреволюцією та саботажем — Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією (ВНК) (грудень 1917 p.), організація масової Червоної Армії обумовили перемогу більшовиків в Громадянській війні і встановлення їхньої однопартійної диктатури. Жовтнева революція 1917 р. мала величезний вплив на розвиток Росії і всього світу в XX ст.

Існує широкий спектр оцінок Жовтневої революції: від оцінки її як національної катастрофи, що призвела до значних жертв і встановлення тоталітарної системи, до апологетичних тверджень про те, що революція була спробою створення соціалізму як демократичного ладу соціальної справедливості.