ТОТАЛІТАРНІ ТА ДИКТАТОРСЬКІ РЕЖИМИ

Тоталітаризм

Тоталітаризм (від лат. totalis — весь, цілий, повний) — 1) Одна з форм держави (тоталітарна держава), що характеризується її повним (тотальним) контролем над усіма сферами життя суспільства, фактичною ліквідацією конституційних прав і свобод, репресіями відносно опозиції та інакодумців (наприклад, різні форми тоталітаризму в фашистській Італії, Німеччині, комуністичний режим у СРСР, франкізм в Іспанії — з кінця 20-х pp. XX ст.). 2) Напрям політичної думки, реабілітуючий етатизм, авторитаризм. З 20-х pp. XX ст. тоталітаризм став офіційною ідеологією фашистських Німеччини та Італії.