ОБЛАШТУВАННЯ ПІСЛЯВОЄННОГО СВІТУ

Репарації

Репарації (від лат. reparatio — відновлення) — у міжнародному праві вид матеріальної міжнародно-правової відповідальності; полягає у відшкодуванні державою заподіяного нею збитку в грошовій або іншій формі. Виплата репарацій зазвичай передбачається в мирному договорі.