НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Що вивчає новітня історія

Предметом новітньої історії є аналіз вузлових моментів розвитку людської цивілізації в XX ст. У радянській історіографії точкою відліку новітньої історії вважався 1917 р. (Велика Жовтнева соціалістична революція), а на Заході — 1918 р. (закінчення Першої світової війни). У наш час новітню історію прийнято починати з рубежу XIX—XX ст. (умовна дата-1900 p.).