КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Модернізм

Модернізм — загальне позначення всіх авангардистських напрямів в образотворчій культурі XX ст., що програмно протиставили себе традиціоналізму як єдино істинне «мистецтво сучасності» або «мистецтво майбутнього». У більш вузькому історичному значенні — ранні стилістичні тенденції такого напряму (імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм, стиль модерн), в яких розрив з традицією ще не був таким різким і принциповим, як пізніше.

Таким чином, модернізм є не стільки синонімом авангардизму, скільки його передуванням або раннім етапом.