КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Декадентство

Декадентство (франц. decadence; від середньовічної лат. decaden-tia — занепад) — позначення течії в літературі та мистецтві кінця XIX — початку XX ст., що характеризується опозицією до загальноприйнятої «міщанської» моралі, культом краси як самодостатньої цінності, що супроводиться нерідко естетизацією гріха і вади, амбівалентними переживаннями огиди до життя і витонченої насолоди ним і т. д. (французькі поети Щ. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо та інші; журнал «Декадент», 1886—1889).

Поняття декаданса — одне з центральних у критиці культури Ф. Ніцше, що пов'язував декаданс із зростанням ролі інтелекту і ослабленням початкових життєвих інстинктів, «волі до влади».