КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Натуралізм

Натуралізм — напрям в європейській та американській літературі і мистецтві останньої третини XIX ст. (теоретик і голова напряму — Е. Золя; брати Е. і Ж. Гонкур, А. Хольц, Г. Гауптман, С Крейн, Ф. Норріс, К. Лемоньє — у літературі; А. Антуан, О. Брам — у театрі). Прагнення під впливом позитивістських ідей до «об'єктивного» безпристрасного відтворення реальності, уподібнюючи художнє пізнання науковому. Натуралісти виходили з уявлення про повну обумовленість долі, волі, духовного світу людини соціальним середовищем, побутом, спадковістю, фізіологією. Напрям ідейно неоднорідний: соціально-критичні, демократичні, соціалістичні тенденції межують з рисами декаденства.