ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Палеоліт

Палеоліт (від грецьк. palaios — стародавній і lithos — камінь) — давній кам'яний вік, перша з двох основних епох кам'яного віку. Палеоліт — епоха існування викопної людини, а також викопних, нині вимерлих видів тварин. В епоху палеоліту клімат Землі, її рослинний і тваринний світ дуже відрізнялися від сучасних. Люди епохи палеоліту користувалися лише оббитими кам'яними знаряддями; вони ще не вміли їх шліфувати та виготовляти глиняний посуд — кераміку, їхнім заняттям було полювання й збирання рослинної їжі. Рибальство тільки починало виникати, а землеробство і скотарство ще не були відомі. Початок палеоліту (близько 2,8 млн. років тому) збігається з появою на Землі найдавніших мавпоподібних людей — архантропів. Кінець палеоліту датується приблизно 12—10 тис. років тому. Палеоліт нерідко поділяють на нижній (ранній), середній і верхній (пізній).