КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Резерфорд Ернст

Резерфорд Ернст (1871—1937) — англійський фізик, один з творців учення про радіоактивність і будову атома, засновник наукової школи. Директор Кавендішської лабораторії (з 1919 p.). Відкрив (1899) альфа-і бета-промені та з'ясував їхню природу. Створив (1903, спільно з Ф. Содді) теорію радіоактивності. Запропонував (1911) планетарну модель атома. Здійснив (1919) першу штучну ядерну реакцію. Передбачив (1921) існування нейтрона. Отримав Нобелівську премію (1908).