КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Дарвін Чарлз-Роберт

Дарвін Чарлз-Роберт (1809— 1882) — англійський дослідник, творець дарвінізму. У головній праці «Походження видів шляхом природного відбору» (1859), узагальнивши результати власних спостережень (плавання на «Біглі» навколо світу, 1831—1836 pp.) і досягнення сучасної йому біології і селекційної практики, розкрив основні чинники еволюції органічного світу. У праці «Мінливість тварин і рослин під впливом одомашнення» (т. 1—2, 1868) виклав додатковий фактичний матеріал до головної праці. У книзі «Походження людини і статевий добір» (1871) обґрунтував гіпотезу походження людини від мавпоподібного предка. Автор багатьох робіт з геології, ботаніки та зоології.