КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Інтелігенція

Інтелігенція (від лат. intelligens — той, що розуміє, мислячий, розумний) — клас людей, які професійно займаються розумовою, переважно складною, творчою працею, розвитком і поширенням культури. Поняттю інтелігенція нерідко додають й більш широкого значення, вважаючи її-втіленням високої моральності і демократизму. Термін «інтелігенція» введений письменником П. Д. Боборикіним із російської перейшов у інші мови. На Заході більш поширений термін «інтелектуали», що вживається і як синонім інтелігенції. Інтелігенція неоднорідна за своїм складом. Передумовою появи інтелігенції був розподіл праці на розумову і фізичну. Зародившись в античних і середньовічних суспільствах, отримала значний розвиток в індустріальному і постіндустріальному суспільствах.