СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

Література стародавнього Китаю

З літературних пам'яток епохи Чжоу збереглося три праці, які пізніше увійшли до конфуціанських канонів. Першим з них є «Іцзін» («Книга змін») — збірник пророцтв і повчань. Другою працею є «Шуцзін» («Книга історії»), частина якої за часом складання відноситься до часів раннього Чжоу. Вона включає промови імператорів та інших політичних діячів. Третьою працею є «Шицзін» («Книга поезії», або «Книга пісень») —-збірка гімнів, віршів і пісень духовного і світського характеру. У ній містяться оди і балади, що прославляють великих героїв, а також ліричні твори і пісні.