РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Октябристи

Союз 17жовтня (октябристи, від рос. октябрь — жовтень) — правово-ліберальна партія чиновників, поміщиків і великої торгової промислової буржуазії Росії. Організаційне оформлення партії завершилося в 1905 р. Назва на честь Маніфесту 17 жовтня 1905 р. — на думку октябристів, ця подія означала вступ Росії на шлях конституційної монархії. Виступала з вимогою народного представництва, демократичних свобод, громадянської рівності тощо. Чисельність разом з угрупованнями, що приєдналися, — бл. 80 тис. чоловік. Лідери: О. І. Гучков, П. Л. Корф, М. В. Родзянко, М. О. Хомяков, Д. М. Шипов. Газети «Слово», «Голос Москвы» та інші, всього понад 50. Найчисленніша фракція в III Державній думі, поперемінно блокувалася з помірковано-правими кадетами. До 1915 р. як партія припинила своє існування.