РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Більшовики

Більшовики — представники політичної течії (фракції) в Російській соціал-демократичній робітничій партії (з квітня 1917 р. самостійна політична партія), очолювані В. І. Леніним. Поняття «більшовики» виникло на II з'їзді Російської соціал-демократичної робітничої партії (1903) після того, як на виборах до керівних органів партії прихильники Леніна отримали більшість голосів (звідси їхня назва — більшовики), а їхні противники — меншість (звідси — меншовики).

У 1917—1952 pp. слово «більшовики» входило в офіційну назву партії Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків), Російська Комуністична партія (більшовиків), Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків). XIX з'їзд партії (1952) постановив іменувати її Комуністичною партією Радянського Союзу.