РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В КІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Група «Визволення праці»

Група «Визволення праці» — перша російська соціал-демократична організація. Заснована в 1883 р. в Женеві (Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. I. Засулич, В. Н. Ігнатов, з 1888 — С. М. Інгерман). Група брала участь у створенні газети «Искра» й журналу «Заря», підготовці II з'їзду РСДРП, на якому саморозпустилася (1903).