ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПЕРЕДОВИХ КРАЇНАХ (1870—1914 PP.)

Громадянське суспільство

Громадянське суспільство — термін, що вживається в різних значеннях; введений Арістотелем, який називав громадянським суспільством співтовариства вільних і рівних громадян, пов'язаних між собою певною формою політичного устрою (держава-поліс). У XVII-—XVIII ст. громадянське суспільство протиставлялося абсолютистсько-феодальній державі. Уперше сформувалося в Великобританії в XIX ст. У поширеному сучасному значенні громадянське суспільство означає сукупність відносин у сфері економіки, культури та інших сферах, що розвиваються в рамках демократичного суспільства незалежно, автономно від держави. Громадянське суспільство передбачає існування широкого кола демократичних прав і свобод членів суспільства. Повне одержавлення суспільних відносин веде до згортання демократії, встановлення тоталітаризму.