ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПЕРЕДОВИХ КРАЇНАХ (1870—1914 PP.)

Картель

Картель (франц. cartel, італ. cartello, від carta — папір, документ), в економіці — форма економічного об'єднання, учасники якого укладають угоду про регулювання обсягів виробництва, умови збуту продукції, найм робочої сили. Учасники карателя зберігають комерційну і виробничу самостійність. Міжнародний картель — угода (союз) компаній різних країн про розподіл ринків збуту, джерел сировини, про встановлення узгоджених цін (т. зв. картельних Цін), використання патентів тощо, частіше за все в межах однієї галузі.