ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПЕРЕДОВИХ КРАЇНАХ (1870—1914 PP.)

Синдикат

Синдикат (середньовічний лат. syndicates, від пізиьолат. syndicus -~ повірений, представник) — одна з форм об'єднання підприємств, що здійснюють загальну комерційну діяльність (визначення цін, закупівля сировини, збут продукції і т. д.) при збереженні виробничої та юридичної самостійності.