ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В ПЕРЕДОВИХ КРАЇНАХ (1870—1914 PP.)

Трест

Трест (англ. trust, букв. — довір'я) — одна з форм економічних об'єднань, у рамках яких учасники втрачають виробничу, комерційну, а нерідко й юридичну самостійність. Реальна влада в тресті зосереджується в руках правління або головної компанії. Найбільший розвиток трести отримали в галузях, що виробляють однорідну продукцію. У сучасний період трести зустрічаються рідко.