СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

Касти

Касти (португ. casta, від лат. castus — чистий; санскр. «джаті») — замкнені групи людей, які відособилися внаслідок виконання якихось специфічних соціальних функцій, спадкових занять та професій (що може бути пов'язано з приналежністю до певної етнічної, а іноді й релігійної спільноти). Архаїчні касти існували в ряді стародавніх та середньовічних суспільств (Єгипет, Індія, Перу тощо). В Індії відособлення груп людей за тою чи іншою ознакою з давніх часів набуло загального характеру. Ієрархія каст в середньовічній Індії виглядала так: вищі — брахмани та військово-землевласницькі касти — складали клас великих і середніх феодалів; нижче знаходилися торгово-лихварські касти; далі — землевласницькі касти дрібних феодалів і землеробів — повноправних общинників; ще нижче — величезна кількість каст безземельних і неповноправних землеробів, ремісників та слуг; найнижчий шар — це безправні касти «недоторканих».