СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

Варни

Варни (санскр., буквально — якість, колір) — чотири стани в суспільстві Стародавньої Індії. Представникам найвищої варни — брахманам — приписувався білий колір — колір чистоти, цнотливості. Брахмани виконували обов'язки жерців і здійснювали численні обряди, яким у Стародавній Індії надавалося дуже важливе значення. Брахмани були також охоронцями древньої ученості, знавцями священних текстів.

Протягом багатьох століть, будучи ще не записаними, ці тексти зберігалися виключно в пам'яті вчених брахманів. Саме тому кожний брахман проходив тривале навчання: ще хлопчиком віддавали його в дім учителя, де він проводив життя в праці та вивченні вед. Другу варну представляли кшатрії — воїни. їм приписували червоний колір — колір вогню, війни, рішучості. Кшатрії з дитинства навчалися володіти зброєю, справлятися з конем і колісницею. До цієї варни переважно належали правителі держав. Третя варна — вайшью — землероби і ремісники. їхній колір — жовтий, колір землі. На них покладався обов'язок обробляти поля, працювати в майстернях, а також торгувати. Четверта варна — шудри, або слуги. їхній колір — чорний.

Обов'язком шудрів було служити представникам вищих варн. На відміну від брахманів, кшатріїв і вайшью, шудри не вважалися нащадками древніх аріїв-завойовників і, ймовірно, були нащадками підкореного населення. Три вищі варни називалися також «двічінародженими», оскільки проходили обряд «другого народження» — посвячення в арії. Під час цього обряду на хлопчика надівали священний шнурок, після чого він вважався повноправним членом своєї варни. Приналежність людини до своєї варни була спадковою: дитина, народжена в сім'ї брахмана, ставала брахманом і т. д. У Стародавній Індії засуджувалося одруження з жінкою з іншої варни.

Особливим гріхом вважалося створення такої сім'ї, в якій дружина з вищої, а чоловік — з нижчої варни; тоді їхні діти ставали неповноправними. Однак не всі жителі Індії належали до чотирьох варн, частина населення залишалася поза цими станами. Такими вважалися чандали — «недоторкані»; до них заборонялося доторкатися, чути їхній голос і навіть бачити, щоб не поганитися. Уявлення про варни було тісно пов'язано з вірою в переродження, згідно з якою душа людини після її смерті переселяється в тіло іншої істоти. Людина народжується брахманом або шудрою, царем або «недоторканою» в залежності від тих гріхів або чеснот, якими вона вирізнялася в «минулому житті».