ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Макроліти

Макроліти (від грецьк. makros — великий і lithos — камінь) — масивні, грубо оббиті кам'яні знаряддя, поширені в епоху палеоліту.