КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА В КІНЦІ XVIII — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Лаплас П'єр-Сімон

Лаплас П'єр-Сімон (1749—1827) — французький астроном, математик, фізик, іноземний почесний член Петербурзької Академії наук (1802). Автор класичних праць з теорії імовірностей і небесної механіки (динаміка Сонячної системи загалом та її стійкість тощо): твору «Аналітична теорія імовірностей» (1812) і «Трактат з небесної механіки» (т. 1—5,1798— 1825); багато праць з диференціальних рівнянь, математичної фізики, теорії капілярності, теплоти, акустики, геодезії і т.д. Запропонував (1796) космогонічну гіпотезу (гіпотеза Лапласа). Класичний представник механістичного детермінізму.