КУЛЬТУРА, НАУКА ТА ТЕХНІКА В КІНЦІ XVIII — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Науково-технічний прогрес

Науково-технічний прогрес — єдиний, взаємообумовлений, поступальний розвиток науки й техніки. Перший етап науково-технічного прогресу відноситься до XVI—XVIII ст., коли мануфактурне виробництво, потреби торгівлі, мореплавства зажадали теоретичного й експериментального вирішення практичних завдань; другий етап пов'язаний з розвитком машинного виробництва з кінця XVIII ст. — наука і техніка взаємно стимулюють темпи розвитку один одного; сучасний етап визначається науково-технічною революцією, охоплює нарівні з промисловістю сільське господарство, транспорт, зв'язок, ринок послуг, медицину, освіту, побут.