РОБІТНИЧИЙ І СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Анархізм

Анархізм (від грецьк. anarchia — безвладдя) — суспільно-політична течія, яка виступала за негайне знищення всякої державної влади (внаслідок стихійного бунту мас) і створення федерації дрібних автономних асоціацій виробників, відкидала політичну боротьбу. Анархізм склався в 40—70-х pp. XIX ст. в Західній Європі. Головними ідеологами були М. Штірнер, П.-Ж. Прудон, М. О. Бакунін, П. О. Кропоткін. У Росії в XIX ст. ідеї анархізму знайшли відображення в теорії і практиці революційного народництва, у діяльності різних анархістський груп у період революції 1905—1907 pp. і особливо в роки Громадянської війни.