РОБІТНИЧИЙ І СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Енгельс Фрідріх

Енгельс Фрідріх (1820—1895) — мислитель і суспільний діяч, один із засновників марксизму. Народився в м. Бармені (нині Вупперталь, Німеччина) у сім'ї фабриканта. У 1841—1842 pp., відбуваючи військову повинність у Берліні, відвідував університет. У1842 р. переїхав в Манчестер (Великобританія), де працював у конторі фабрики; співпрацював у «Рейнській газеті». Зустріч з Марксом у Парижі в 1844 р. поклала початок їхній дружбі. Енгельс брав участь в організації (1847) і діяльності «Союзу комуністів», разом з Марксом написав програму Союзу — «Маніфест Комуністичної партії» (1848).

У червні 1848 — травні 1849 р. разом з Марксом видавав у Кельні «Нову Рейнську газету», у 1849 р. брав участь у збройному повстанні в Південно-Західній Німеччині. У листопаді 1849 р. переїхав до Лондона, у листопаді 1850 р. — до Манчестера, де працював у торговій конторі, з 1870 р. жив у Лондоні; Енгельс надавав постійну матеріальну допомогу Марксу. Разом з Марксом керував діяльністю І Інтернаціоналу. Після його смерті був радником і керівником європейських соціалістів.

Головні праці: «Становище робітничого класу в Англії» (1845); «Святе сімейство» (1845), «Німецька ідеологія» (1845—1846), обидві спільно з Карлом Марксом; «Селянська війна в Німеччині» (1850); «Революція і контрреволюція в Німеччині» (1851—1852); «Анти-Дюрінг» (1878); «Походження сім'ї, приватної власності та держави» (1884); «Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії» (1886); «Діалектика природи» (1873—1882, опублікована в 1925 p.); «Селянське питання у Франції та Німеччині» (1894).