РОБІТНИЧИЙ І СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Фур'є Шарль

Фур'є Шарль (1772—1837) — французький соціаліст. Піддав критиці сучасний лад «цивілізації» і розробив проект плану майбутнього суспільства — ладу «гармонії», в якому повинні проявитися всі людські здібності. Первинним осередком нового суспільства вважав «фалангу», що поєднує промислове і сільськогосподарське виробництво. Висловлював уявлення про майбутнє суспільство (праця як потреба і насолода, знищення протилежності між розумовою і фізичною працею тощо). Фур'є вважав, що повинні зберегтися приватна власність, класи, нетрудовий прибуток. За Фур'є, нове суспільство затвердиться шляхом мирної пропаганди соціалістичних ідей. Твори: «Теорія чотирьох рухів і загальної долі» (1808), «Теорія всесвітньої єдності» (1822), «Новий господарський і соцієтарний світ, або відкриття способу привабливої і природовідповідної праці, розподіленої в серіях за пристрастю» (1829). Послідовниками Фур'є були В. Консідеран, петрашевці в Росії та інші.