РОБІТНИЧИЙ І СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Комунізм

Комунізм (від лат. communis — загальний) — назва різних концепцій, в основі яких заперечення приватної власності (первісний комунізм, утопічний комунізм тощо). У марксистській концепції історичного процесу — суспільно-економічна формація, що приходить на зміну капіталізму й проходить у своєму розвитку дві фази — нижчу, названу соціалізмом, і вищу, названу повним комунізмом.