РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Селянська реформа (1861)

Селянська реформа 1861р. — буржуазна реформа, яка відмінила кріпацтво в Росії і поклала початок капіталістичній формації в країні. Основною причиною реформи стала криза феодально-кріпосницької системи. Кримська війна 1853—1856 pp. виявила гнилість і безсилля кріпосної Росії. В обстановці селянських заворушень, що особливо посилилися під час війни, царизм пішов на скасування кріпацтва. 19 лютого 1861 р. в Петербурзі Олександр II підписав Маніфест про скасування кріпацтва і «Положення про селян, які виходять з кріпосної залежності», що складалися із 17 законодавчих актів.

Основний акт — «Загальне положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності» — містив головні умови селянської реформи: селяни отримували особисту свободу і право вільно розпоряджатися своїм майном; поміщики зберігали власність на всі землі, що належали їм, однак зобов'язані були надати в користування селянам «садибну осілість» і польовий наділ «для забезпечення їхнього побуту і для виконання їхніх обов'язків перед урядом і поміщиком». За користування надільною землею селяни повинні були відбувати панщину або сплачувати оброк і не мали права відмовитися від цього протягом 9 років.

Розміри польового наділу і повинностей повинні були фіксуватися в статутних грамотах 1861 p., які складалися поміщиками на кожний маєток. Селянам надавалося право викупу садиби і за угодою з поміщиком польового наділу. «Загальне положення» визначало структуру, права і обов'язки органів селянського громадського управління (сільського і волосного) і волосного суду. У 4 «Місцевих положеннях» визначалися розміри земельних наділів і повинностей селян за користування ними в 44 губерніях європейської частини Росії. «Положення про улаштування дворових людей» передбачало звільнення їх без землі, однак протягом двох років вони залишалися в повній залежності від поміщика. «Положення про викуп» визначало порядок викупу селянами землі в поміщиків, організацію викупної операції, права і обов'язки селян-власників. Ціна землі визначалася оброком, капіталізованим з 6% річних. У разі викупу за добровільною угодою селяни повинні були внести поміщику додаткову плату.

Основну суму поміщик отримував від держави, якій селяни повинні були віддавати її протягом 49 років щорічними викупними платежами. Маніфест і «Положення» були обнародувані з 7 березня по 2 квітня (у Петербурзі та Москві — 5 березня). Побоюючись невдоволення селян умовами реформи, уряд прийняв ряд запобіжних засобів (передислокація військ, відрядження на місця представників імператорської свити, звертання Синоду і т. д.). Селянство, незадоволене кабальними умовами реформи, відповіло на неї масовими заворушеннями.