РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Олександр II Миколайович

Олександр II Миколайович (1818—1881) — російський імператор з 1855 р. Старший син Миколи І. Скасував кріпацтво і потім провів ряд реформ (земську, судову, військову і т. д.). Після Польського повстання 1863—1864 pp. перейшов до реакційного внутрішньополітичного курсу. З кінця 70-х pp. посилилися репресії проти революціонерів. За царювання Олександра II завершилося приєднання до Росії територій Кавказу (1864), Казахстану (1865), більшої частини Середньої Азії (1865—1881).

З метою посилення впливу на Балканах і допомоги національно-визвольному рухові слов'янських народів Росія брала участь у російсько-турецькій війні 1877—1878 pp. На життя Олександра II було зроблено ряд замахів (1866, 1867, 1879, 1880); убитий народовольцами у 1881 р.