АНГЛІЯ В 50—60-тi pp. XIX ст.

Лібералізм

Лібералізм — ідейна і суспільно-політична течія, що виникла в європейських країнах у XVII—XVIII ст. і яка проголосила принцип громадянських, політичних, економічних свобод. Джерела лібералізму — в концепціях Дж. Локка, фізіократів, А. Сміта, Ш. Монтеск'є та інших, направлених проти абсолютизму і феодальної регламентації. Ідеї лібералізму отримали перше втілення в Конституції США (1787) і Декларації прав людини і громадянина (1789) у Франції.

У XIX — на початку XX ст. сформувалися основні положення лібералізму: громадянське суспільство, права і свободи особистості, правова держава, демократичні політичні інститути, свобода приватного підприємництва й торгівлі. Сучасний лібералізм (неолібералізм) виходить з того, що механізм вільного ринку створює найбільш сприятливі передумови для ефективної економічної діяльності, регулювання соціальних і економічних процесів; разом з тим постійне втручання держави необхідне для підтримки нормальних умов функціонування ринку, конкуренції. У кінці XX ст. відбувається зближення ідей лібералізму, консерватизму і соціал-демократії.