АНГЛІЯ В 50—60-тi pp. XIX ст.

Кооперація

Кооперація (від лат. cooperatio — співпраця) — первинне добровільне товариство, яке допомагає своїм членам у господарюванні, промислах, дрібному виробництві та здійснює посередницькі функції (збут продукції, її транспортування тощо). Поширені споживча, промислова, фінансово-кредитна кооперація. У багатьох країнах значний розвиток отримала посередницько-збутова кооперація у сільському господарстві.