ПЕРЕДНЯ АЗІЯ В ДАВНИНУ

Монотеїзм

МонотеІзм (від грецьк. monos — один, єдиний і theos — бог) — система релігійних вірувань, що ґрунтується на уявленні про єдиного бога (єдинобожжя), на відміну від політеїзму — многобожжя. До монотеїстичних релігій відносять іудаїзм, християнство та іслам.