НІМЕЧЧИНА І АВСТРІЯ У XVIII ст.

Освічений абсолютизм

Освічений абсолютизм — назва політики абсолютизму в ряді європейських країн у другій половині XVIII ст., яка виражалася в реформуванні найбільш застарілих соціальних інститутів (скасування деяких станових привілеїв, підпорядкування церкви державі, проведення реформ — селянської, судової, шкільного навчання, а також пом'якшення цензури тощо). Представники освіченого абсолютизму (Иосиф ІІ в Австрії, Фрідріх II в Пруссії, Катерина II в Росії — до початку 70-х pp. XVIII ст. та інші), використовуючи популярність ідей французького Просвітництва, зображали свою діяльність як «союз філософів і государів». Освічений абсолютизм був направлений головним чином на зміцнення дворянства, хоч деякі реформи сприяли розвитку капіталістичного укладу.