РОСІЯ В КІНЦІ XVII—XVIII ст.

Ломоносов Михайло Васильович

Ломоносов Михайло Васильович (1711—1765) — перший російський вчений-дослідник світового значення, поет, який заклав основи сучасної російської літературної мови, художник, історик, поборник розвитку вітчизняної освіти, науки та економіки. Народився 8(19) листопада 711 р. у с Денисівка (нині с. Ломоносове) у сім'ї помора. У 19 років відправився на навчання (з 1731 р. навчався в Слов'яно-греко-латинській академії в Москві, з 1735 р. в Академічному університеті в Санкт-Петербурзі, у 1736—1741 pp. в Німеччині). З 1742 р. ад'юнкт, з 1745 р. академік Петербурзької Академії наук. У 1748 р. заснував при Академії наук першу в Росії хімічну лабораторію.

За ініціативою Ломоносова заснований Московський університет 1755). Наукові відкриття Ломоносова збагатили багато галузей знань, розвивав атомно-молекулярні уявлення про будову речовини. У період панування теорії теплороду стверджував, що теплота зумовлена рухом корпускул.

Сформулював принцип збереження матерії та руху. Виключив флогістон з числа хімічних агентів. Заклав основи фізичної хімії. Досліджував атмосферну електрику і силу тяжіння. Висунув учення про колір. Створив кілька оптичних приладів. Відкрив атмосферу на Венері. Описав удову Землі, пояснив походження багатьох корисних копалин і мінералів. Опублікував посібник з металургії. Підкреслював важливість дослідження Північного морського шляху, освоєння Сибіру.

Будучи прихильником деїзму, Ломоносов розглядав явища природи з позицій матеріалізму. Автор праць з російської історії, критикував норманську теорію. Найбільший російський поет-просвітник XVIII ст., один із засновників силабо-тонічного віршування. Творець російської оди філософського і високого громадського звучання. Автор поем, поетичних послань, трагедій, сатир, фундаментальних філологічних праць і наукової граматики російської мови. Відродив мистецтво мозаїки і виробництво смальти, створив з учнями мозаїчні картини. Член Академії мистецтв (1763). Похований у Санкт-Петербурзі в Некрополі XVIII ст.