РОСІЯ В КІНЦІ XVII—XVIII ст.

Найсвятіший Синод

Синод (від грецьк. synodos — збори) — у Руській православній церкві в 1721—1917 pp. вища церковна установа. Синод був встановлений у ході перетворень Петра І замість скасованого ним патріаршества спочатку як Духовна колегія (указом від 25 січня 1721 р.) і урочисто відкритий 14 лютого 1721 р. під назвою Найсвятіший Правительствуючий Синод. У1723 р. Синод був визнаний патріархами східних православних церков як установа, що має всі патріарші права.