РОСІЯ В КІНЦІ XVII—XVIII ст.

Сенат

Сенат — державний орган в Росії в 1711—1917 pp., підпорядкований імператору. Був заснований Петром І як вищий орган у справах законодавства і державного управління. З першої половини XIX ст. як вищий судовий орган здійснював нагляд за діяльністю державних установ і чиновників. За судовими статутами 1864 р. — вища касаційна інстанція.