АНГЛІЯ В XVII—XVIII ст.

Сміт Адам

Сміт Адам (1723—1790) — шотландський економіст і філософ, один з найвидатніших представників класичної політекономії. У «Дослідженні про природу і причини багатства народів» (1776) узагальнив столітній розвиток цього напряму економічної думки, розглянув теорію вартості і розподілу прибутків, капітал та його накопичення, економічну історію Західної Європи, погляди на економічну політику, фінанси держави. Підходив до економіки як до системи, в якій діють об'єктивні закони, що піддаються пізнанню. За життя Сміта книга витримала 5 англійських і кілька зарубіжних видань і перекладів.