АНГЛІЯ В XVII—XVIII ст.

Промисловий переворот

Промисловий переворот — назва історичного періоду переходу від мануфактури до машинного виробництва. У 60-ті pp. XVIII ст. — першій чверті XIX ст. промисловий переворот стався у Великобританії. Потім до кінця XIX ст. в різний час на шлях промислового перевороту стали США, Франція, Німеччина, Італія, Японія. У Російській імперії промисловий переворот почався після скасування кріпацтва (1861), а завершився на початку 80-х pp. XIX ст.