АНГЛІЯ В XVII—XVIII ст.

Йомени

Йомени, йоменрі (англ. Yeomen, Yeomenry) — вільні селяни в Англії XIV—XVIII ст., які вели самостійне господарство на землі, що була їхнім традиційним спадковим держанням; іноді йоменами називали англійське селянство загалом. Термін «йомени» вирізнявся невизначеністю. Ядро йоменів складали вільні селяни-фригольдери середньовічного манору (вотчини). У зв'язку з кризою маноріальної системи велика частина колишніх кріпаків за своїм фактичним становищем наблизилася до фригольдерів, збільшивши кількість йоменів.

До середини XVII ст. йомени складали більшість селянства і під час Англійської революції XVII ст. відіграли значну роль у ліквідації феодально-абсолютистського режиму. Надалі швидкий розвиток капіталістичних відносин у Великобританії привів до майже повного зникнення йоменів з історичної сцени.