КУЛЬТУРА ТА НАУКА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ В XVI—XVII ст.

Бруно Джордано

Бруно Джордано (1548—1600) — італійський філософ-пантеїст і поет. Звинувачений в єресі і спалений інквізицією в Римі. У натурфілософії Бруно, направленій проти схоластичного аристотелізму, неоплатонічні поняття про єдиний початок і світову душу переплітаються з уявленнями ранньої грецької натурфілософії і герметичної традиції. Розвиваючи ідеї Миколи Кузанського і геліоцентричну космологію Коперника, Бруно відстоював концепцію про нескінченність Всесвіту і незліченну безліч світів. Основні твори: «Про причину, початок і єдине», «Про нескінченність, всесвіт і світи», «Про героїчний ентузіазм». Автор антиклерикальної сатиричної поеми «Ноїв ковчег», комедії «Свічник», філософських сонетів.