ПЕРЕДНЯ АЗІЯ В ДАВНИНУ

Лугаль

У Давньому Шумері терміном «лугаль», на думку деяких вчених, називали правителя незалежного міста-держави.